REFERENTNA LISTA

REFERENTNA LISTA

KARLOVAČKA PIVOVARA – Karlovac
- isporuka i ugradnja armature za amonijak na rashladnom postrojenju za hlađenje piva

LEDO – Zagreb
- isporuka i ugradnja armature za amonijak za otapanje komora za sladoled (sistem -35°C)
- servis vijčanih kompresora STAL tip SVA 71 i SVA 73
- nabava i ugradnja rezervnih dijelova za vijčane kompresore STAL
- isporuka i ugradnja uređaja za automatsko ispuštanje kondenzata iz instalacije za komprimirani zrak
- generalni remonti amonijačnih vijčanih kompresora STAL SVA 71
- generalni remont amonijačnog vijčanog kompresora GRAM GSB465
- spajanje pločastog izmjenjivača ALFA LAVAL inox cjevovodom na ledenu vodu i tehnološke linije
- razni bravarski radovi u proizvodnim pogonima
- godišnji servis silosa za akumulaciju leda
- servis pumpi Grundfos za ledenu vodu i Wilo za kondenzatorsku vodu
- isporuka i ugradnja tekstilnih kanala za distribuciju zraka u predkomori
- servis i popravak pumpi za amonijak WITT
- isporuka i montaža zračne zavjese za komoru br. 1 i br. 2
- zamjena i spajanje novog isparivača RIA-10
- popravci na proizvodnim linijama za tijesto

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA
- zamjena ležajeva na rashladnom tornju Evapco sa balansiranjem radijalnog ventilatora i podešavanjem parametara rada u skladu sa projektiranim vrijednostima
- zamjena ležajeva na klimacentrali i ispitivanje vibracija
- zamjena osovine i ležajeva radijalnog ventilatora rashladnog tornaj EVAPCO AGROFRUCTUS (Hladnjača za jabuke D. Selo)
- isporuka i ugradnja automatike Danfoss za rad komora za jabuke
- servis, popravak i baždarenje sigurnosnih ventila na posudama pod tlakom
- servis i popravak pumpi glikola Grundfos na glikolnom postrojenju za hlađenje ULO komora za jabuke
- dopuna glikola u rashladni sistem i priprema postrojenja za prijem i hlađenje jabuka
- istakanje i zbrinjavanje amonijaka iz rashladne instalacije
- demontaža kompletnog amonijačnog postrojenja

VINDIJA - Varaždin
- puštanje u rad novog evaporativnog kondenzatora EVAPCO
- zamjena ventilatora i čišćenje lamela na glikolnim hladnjacima u visokoregalnom skladištu
- ugradnja amonijačne armature na bazen za akumulaciju leda
- servis vijačnih amonijačnih kompresora SABROE i GEA
- servis i čišćenje kamenca na rashladnim tornjevima TETRA PAK
- retrofiting agregata Bitzer s radnog medija R404A na radni medij R449A
ZDENKA - Veliki Zdenci
- demontaža postojećeg dotrajalog rashladnog tornja vezanog za proces dobivanja sirutke u prahu dogradnja i proširenje platforme za smještaj novog rashladnog tornja sa glavnim nosačima u skladu sa uputama proizvođača EVAPCO
- ugradnja novog rashladnog tornja EVAPCO AT 18-79 sa spajanjem na bazen i puštanjem u rad
- zamjena ispune (sača) rashladnog tornja EVAPCO
- evakuacija amonijaka iz starog postrojenja bazenskih isparivača i priprema instalacije za demontažu

LUKA RIJEKA - rekonstrukcija glikolnog sustava za komore za skladište banana

PLIVA - Zagreb
- generalni servis na rashladnom tornju Evapco tip ITC 4-96 za hlađenje ulja vijčanih kompresora za komprimirani zrak

PLIVA - Savski Marof
- rastavljanje i zamjena brtvi na pločastom kondenzatoru NH3 Alfa Laval
- zamjena ležajeva na klima centralama sa ispitivanjem vibracija
- generalni servis rashladnih tornjev Sulzer
- servis i održavanje freonskog chillera McQuay

KOKA - Varaždin
- ugradnja zapornih ventila za amonijak NO65 na komore za preradu
- ugradnja amonijačnih pumpi na sistem -10°C i sistem -35°C
- zamjena amonijačnog cjevovoda i armature na povratu defrostata na rashladnim komorama sistema -10°C i -35°C
- u gradnja amonijačne armature na komori za sumnjivo meso
- ugradnja freonskog kompresora Dorin u valionici jaja
- servis rashladnog agregata Stal SVA 57
- rekonstrukcija hladnjaka ulja na amonijačnom rashladnom agregatu Sabroe
- servis i održavanje ledomata MAJA za ljuskasti led

MOVITA - Mljekara Mostar
- isporuka i ugradnja automatike i armature Danfoss na dopuni separatora za komore za mlijeko i separatora bazena za ledenu vodu
- servis kompresora FAM – 2 i FAM – 4 sa otvaranjem kartera, čišćenjem filtera, izmjenom ulja i zamjenom diferencijalnog presostata

LEDO-BIM Bjelovar
- ugradnja hladnjaka glikola Alfa Laval u komori za pakiranje povrća sa pripadajućim tekstilnim kanalima za distribuciju zraka, povezivanje na postojeći razvod glikola i puštanje u rad.
- montaža linije za pakiranje povrća

FRIKOM Beograd
- montaža i spajanje kontinuiranog tunela Frigoscandia
- montaža i spajanje postrojenja za hlađenje glikola

LEDO Dugopolje
- montaža linije za pakiranje ribe
- izrada i montaža pregrade za carinsko skladište

IRIDA DARUVAR
- rekonstrukcija tunela za zamrzavanje ribe
- demontaža kontiuniranog tunela u Ledu Zagreb, montaža, spajanje i puštanje u rad na objektu Irida Daruvar
- izrada prostora od panela za pakiranje ribe i montaža linije Ishida
- ugradnja i spajanje pumpe za amonijak na sustavu -35°C
- rekonstrukcija cjevovoda toplog plina amonijaka
- izrada i montaža hladioničkih vrata i zamjena grijača vrata na tunelu za ribu
- servis klipnog kompresora SM3-104 Sabroe
- montaža i spajanje evaporativnog kondenzatora Baltimore na amonijačni rashladni sistem

PIVOVARA CARSLBERG
- isporuka, montaža, spajanje i puštanje u rad novog evaporativnog NH3 kondenzatora
- popravak resivera i dopuna amonijaka u rashladni sustav
- zamjena eliminatora kapljica na evaporativnim kondenzatorima EVAPCO
- zamjena osovine i radijalnih ventilatora evaporativnog kondenzatora EVAPCO

BRANA Virovitica Hladnjača za voće
- servis i održavanje freonskog rashladnog agregata UMC
- isporuka i montaža opreme za ovlaživanje za 12 rashladnih ULO komora
- izvođenje plinotjesnosti na 12 rashladnih komora

KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA Zagreb
- servis i održavanje rashladnih tornjeva EVAPCO
- servis freonskih rashladnih agregata na komorama uz centralnu kuhinju, laboratorij, ljekarnu, rendgenske uređaje i patologiju

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB (Rebro)
- servis i održavanje rashladnih tornjeva EVAPCO
- pjeskarenje i antikorozivna zaštita kada rashladnih tornjeva EVAPCO
- zamjena ispune (sača), eliminatora kapljica, eliminatora buke i usisnog sača na devet sekcija rashladnih tornjeva EVAPCO

BIOS - Varaždin
- servis i održavanje freonskih rashladnih komora za povrće

FRAGARIA - Hladnjače Katoličko Selišće i Kupinečki Kraljevec
- servis i održavanje freonskih rashladnih agregata i komora za voće i povrće
- retrofiting rashladnog postrojenja Bitzer s radnog medija R507 na radni medij R449A

ELCON PP d.o.o. - Zlatar Bistrica
- servis i održavanje freonskih rashladnih postrojenja i komora za smrznutu robu

MIRA a.d. - Prijedor
- dobava, isporuka i ugradnja rashladnika glikola za kontinuirani tunel udubljenih vafla

KRAŠ - Zagreb
- servis i održavanje freonskih i amonijačnih rashladnih postrojenja i evaporativnih kondenzatora EVAPCO
- sevis i umjeravanje sigurnosnih ventila na amonijačnom postrojenju
- generalni remont kompresora GRAM

PIK d.d. Rijeka
- remont amonijačnog kompresora GRAM
- održavanje amonijačnog postrojenja

KIM d.o.o. Karlovac
- isporuka i ugradnja opreme evaporativnih kondenzatora EVAPCO